تشخیص چهره ی فیسبوک
قابلیت تشخیص چهره ی فیسبوک حذف شد

کمپانی فیسبوک تشخیص چهره ی افراد را کنار گذاشت!

فیسبوک که جدیدا با نام متا شناخته می شود، اعلام کرده که؛ قابلیت تشخیص چهره را از اپلیکیشن خود حذف میکند. قابلیت تشخیص چهره ی فیسبوک قادر بود چهره ی افراد را از روی تصاویر شناسایی کند، لذا تصویر افرادی که از این قابلیت استفاده می کردند در سیستم فیسبوک جمع آوری شده بود. فیسبوک اعلام کرد که قرار است این تصاویر را که بیش از میلیاردها تصویر می باشد، از سیستمهایش حذف کند.

با حذف قابلیت تششخیص چهره در فیسبوک، این اپلیکیشن دیگر قادر به شناسایی افراد از روی تصاویرشان نخواهد بود. همچنین با حذف تصاویر ذخیره شده، دیگر افراد اجازه ی فعال کردن این قابلیت را نخواهند داشت. مورد دیگر، قابلیت Alt text است، که برای تصاویر توضیحاتی را ارائه می‌داد؛ با حذف Face Recognition دیگر شاهد نمایش نام افراد در تصاویر منتشر شده، نخواهیم بود.

تشخیص چهره ی فیسبوک

علت حذف قابلیت Face Recognition  چیست؟

تمامی اقدامات مذکور قرار است از هفته ی آینده عملی شود. کمپانی فیسبوک علت این اقدام را نگرانی کاربران از حریم خصوصی خود می داند. کمپانی فیسبوک عقیده دارد؛ بایستی از این قابلیت در جهت انجام اقدامات مثبت استفاده شود و نباید برای کاربران احساس خطری ایجاد شود! علت دیگر انجام این اقدام نبودن قوانین مشخصی در این حوزه می باشد.

کمپانی فیسبوک اظهار دارد: صحبت در رابطه با قوانین قابلیت تشخیص چهره، بایستی در حضور افراد منفعل انجام بگیرد؛ زیرا، بیشترین تاثیر را از این قابلیت متحمل خواهند شد. همچنین در ادامه می گوید: برای تصمیم گیری و وضع قوانین در رابطه با قابلیت تشخیص چهره، بایستی در جلسه ای متشکل از افراد مدنی این بحث صورت گیرد.