عابران پیاده هم جریمه خواهند شد!
عابران پیاده هم جریمه خواهند شد!

یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در ایران به مرحله اجرایی شدن خواهد رسید جریمه کردن عابران پیاده پرخطر خواهد بود.

در حقیقت باید این نکته را بخاطر بسپارید که عابران پیاده هم با رفتارهایی که دارند می توانند به عنوان یک عامل برای خطر در خیابان های شهر باشند. در واقع عابر هم به اندازه ماشین خطرآفرین خواهد بود. در برخی از مواقع راننده خودرو به درستی رانندگی می کند، اما عابران پیاده با بی توجهی که دارند نمی توانند مسیر خود را تعیین نمایند و همین سردرگمی راننده را هم سردرگم نموده و در نهایت جریمه خواهند شد.

جریمه عابران پیاده با سامانه

شاید این سؤال در ذهن شما نقش بسته باشد که جریمه کردن عابران پیاده از چه طریقی امکان پذیر خواهد بود؟ درواقع باید به این نکته اشاره نماییم که این جریمه به صورت واقعی اتفاق می افتد و تشخیص آن هم از طریق تنها سامانه صورت می پذیرد. بنابراین شما باید چنین انتظاری را داشته باشید که با یک سامانه هوشمند چهره ی شما به عنوان یک فرد پرخطر در مسیر تعیین شده و حتی جریمه هم می شوید.

این سامانه پرقدرت بوده و توانایی بالایی را در تشخیص چهره فرد دارد. البته این سامانه تنها چهره ی افرادی را بررسی می کند که رفتار غیرمعمولی از آنها سرزده باشد و تخلفی را انجام داده باشند. این تشخیص در واقع بر اساس اسکن چهره ی فرد صورت می پذیرد. در واقع ارتباط مستقیم با سامانه ثبت احوال دارد. در هر جایی حق تقدم با عابران پیاده خواهد بود اما به شرطی که آنها هم قوانین موجود را رعایت کنند.

سامانه چه افرادی را جریمه خواهد کرد؟

در حقیقت تنها افرادی که به عنوان یک عابر پیاده نتوانستند حق تقدم را رعایت کنند در این مسیر جای می گیرند. یعنی زمانی که حق تقدم با آنها نیست و از خیابان عبور می کنند، یا زمانی که چراغ عابر پیاده قرمز است و آنها همچنیان به حرکت خود ادامه می دهند و ترافیکی را به وجود می آورند از مواد جریمه حتمی آنها محسوب می شود.

دوربین ها چهره عابران پیاده را ثبت می کنند!

دوربین هایی در سطح شهر راه اندازی می شود که این دوربین ها مخصوص تشخیص چهره افراد به عنوان عابر پیاده خواهد بود و با راننده ها کاری ندارد. این سیستم دوربین ارتباط بی وقفه ای با داده های ثبت احوال دارد که در نتیجه می تواند توسط اطلاعات کارت ملی این تطبیق را انجام بدهد. به عنوان یک طرح آزمایشی تأیید شده در حال حاضر در تهران اجرایی خواهد شد که در این مسیر شهرداری ها هم باید کمک کنند و پس از آن می تواند در سایر شهرها و استان ها هم از آن کمک گرفته شود. 

در حال حاضر تنها این سیستم مورد آزمایش قرار می گیرد تا تشخیص دادن چهره در آن بررسی شود. پس از آن به مرحله دیگری می رسیم که آن هم تعیین جریمه ها می باشد.