شخصی سازی هایی جدید در رابطه با اندروید 11
شخصی سازی هایی جدید در رابطه با اندروید 11

از جدیدترین انواع اندرویدی که می توانیم از آن تعریف به عمل آوریم در رابطه با اندروید 11 می باشد. این اندروید به نوعی کاملاً شخصی سازی شده است.

برخی از مواقع نیاز است تا برای در دست گرفتن از تغییراتی کمک بگیرید که تا حد نیاز شما را چه به صورت اولیه و چه به صورت ثانویه برطرف نماید. قابلیت های جدید میزان جذب شما را در استفاده از سیستم های متصل به تکنولوژی بالاتر برده و درصد وابستگی هم افزایش می یابد. در حقیقت یکی از مهم ترین کاربردها را می توانیم به قابلیت حساسیت به ژست های مربوط به حرکت بدانیم.

 بررسی ها نشان می دهند که در اندروید قبلی نسبت به تغییرات حرکتی هیچ نوع حساسیتی وجود نداشته است اما در حال حاضر این حساسیت بیشتر به چشم می خورد. در این اندروید جدید که به تازگی منتشر شده و با نام 11 از آن یاد می شود به دلیل تغییر برای سومین بار تنظیمات خاصی را در درون خود حفظ کرده است. اگر نگاهی به صفحه ابتدایی داشته باشید متوجه تغییرات مربوط به ژست ها خواهید شد.

از این ژست ها با نام ژست های ناوبری یاد می کنند. در حقیقت ژست هایی که می توانند در کسری از ثانیه با کمک یک راهنما تشخیص داده شوند. این ژست های حرکتی در کل صفحه وجود داشته و در نهایت می توانید تنظیمات مربوط به آن را هم انجام دهید. حساسیت تعیین شده از سوی شما هم برای کل حرکت و هم برای بازگشت حرکت در نظر گرفته می شود.

تفاوت اصلی در اندروید 11 نسبت به 10

در این اندروید جدید آنچه که بیشتر مورد اهمیت قرار داشته تغییرات حساسیت از حالت یک طرفه یا دو طرفه به حالت تمام صفحه خواهد بود. بنابراین از حالت اسلایدر خارج شده و حالا می توانید در تمام صفحه این حساسیت ها را بررسی نمایید. تعیین نمودن میزان اصلی مربوط به حساسیت برعهده شما قرار دارد.

 با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد در حال حاضر اولین نسخه موردنظر هم هنوز به صورت کامل در دسترس قرار ندارد. در واقع این نکته حائز اهمیت بوده که تا زمان انتظار رسمی آن باید کمی صبر داشته باشیم. متأسفانه در گذشته سه دکمه برای اعمال تغییرات وجود داشته که در حال حاضر از سه به یک رسیده است. شما قطعاً با یک دکمه محدودیت بیشتری دارید. اما گوگل رفته رفته بهترین های خود را عرضه می کند. بنابراین تا آن زمان صبر داشته باشید.

قطعاً به زودی تنظیمات اصلی کامل خواهد شد.  در اولین نسخه امکان نمایشگر آبشاری و همچنین تعیین کردن نوع اینترنت مصرفی یکی از بزرگ ترین مزایایی بود که می توان به آن اشاره نمود. حتی امکان استفاده از اینترنت 5جی هم وجود داشت.