شبکه 5 جی چه بلایی بر سر برندها و پرچم داران می آورد؟
شبکه 5 جی چه بلایی بر سر برندها و پرچم داران می آورد؟

در واقع یکی از بهترین اتفاقاتی که در بازارها رخ می دهد که به عرضه گوشی هایی نسبت داده خواهد شد که به عنوان پرچم دار معروف هستند.

پرچمدار بدین معناست که یک گوشی از همه جهات در اولویت قرار دارد و در نتیجه باید نسبت به عرضه آنها تدابیر خاصی اندیشیده شود. هرچه عرضه پرسروصداتر باشد در نهایت تأثیر بیشتری هم در میزان فروش خواهد گذاشت. این پرچمداران در ابتدا بسیار گران قیمت هستند و رفته رفته قیمت نرمال تری را پیدا خواهند کرد. بنابراین طراحی و روند فروش آنها کمی سخت تر خواهد بود و انتظارها بیشتر می شود.

اگر گوشی بعدی در راه باشد آن را به عنوان قاتل گوشی پرچمدار مثال می زنند. اما در سال جاری وضعیت شرکت ها جهت طراحی چنین گوشی ها کمی فرق دارد. در حقیقت آنها باید به فکر فروش محصولات خود هم باشند و در این زمینه یکی از بهترین راه حل های موجود را می توان به تغییر دادن برخی از قطعات آن نسبت داد.

شکه 5 جی و قیمت پرچم داران

یکی از تغییراتی که شاید در برخی از برندها هم دقت کرده اید به کاربرد شبکه 5 جی نسبت داده می شود. این شبکه ها نیاز ضروری دارند تا تغییرات پرهزینه ای بر روی یک گوشی اعمال گردد. این هزینه ها شاید آنقدر زیاد باشند تا هر فردی نتواند پرداخت آنها را عهده دار شود. از سوی دیگر همه ی پرچمداران هم نمی توانند این قابلیت را مورد استفاده خود قرار دهند.

در واقع یک ناهماهنگی بین اپراتورهای تلفن همراه در مقابل سازندگان گوشی وجود دارد. این ناهماهنگی نشان دهنده آن است که شما پیش از آنکه گوشی حمایت کننده از 5 جی را داشته باشید در فکر راه اندازی این شبکه هستید. بنابراین تا زمانی که گوشی نتواند از آن حمایت کند تمام تلاش ها ببیهوده خواهد بود.

شبکه 5 جی و تأثیر آن بر چیپست ها

یکی از سازگارترین چیپست هایی که وجود دارد در رابطه با اسپندراگون 865 خواهد بود. این چیپست می تواند به آسانی تطبیق خود را با چنین شبکه هایی را امکان پذیر سازد.  در غیر این صورت امکان استفاده از گوشی ها برای شما وجود نخواهد داشت. این پردازنده است که می تواند ارتباط با مودم را برقرار نموده و اتصال پایایی را ایجاد نماید.

نیاز به شبکه 5 جی و تأثیر بر سایر عملکردها

در حقیقت یکی از کارهایی دیگر که باید توسعه دهندگان به فکر آن باشند در خصوص بهبود عملکرد دوربین آنها به همراه کیفیت نمایشگری است که در حال حاضر از آن کمک می گیرند. هر دوی آنها در ارتباط با این شبکه ارتباطی تغییراتی خواهند داشت. 

برخی از شرکت ها برای آنکه بتوانند بازار را به تعادلی برسانند از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه می کنند آن هم در خصوص استفاده از چیپست های پایین تر یا استفاده ا همان چیپست های قبلی است که حداقل قیمت موجود را تعریف نمایند.