حذف مادون قرمز در گوشی وان پلاس
حذف مادون قرمز در گوشی وان پلاس

یکی از مشکلاتی که در آخرین به روزرسانی از مدل گوشی های وان پلاس به وجود آمده است و تا حدودی باید آن را بسیار مهم دانست به حذف کردن حالت مادون قرمز آن اشاره دارد.

بروزرسانی ها معمولاً سبب ارتقاء عملکرد هریک از محصولات می شوند. اما در برخی از شرایط همین به روزرسانی ها هم می توانند عملکرد را ضعیف تر از حالت معمولی کنند. به عنوان مثال در خصوص وان پلاس مادون قرمز که به عنوان یک فیلتر کاربرد داشت حذف شده است و در نتیجه این عملکرد تأثیر گذار آن به نوعی تحت تأثیر قرار گرفته است.

کاربرد فیلتر مادون قرمز در وان پلاس

این تغییر کاملاً تصادفی رخ داده است و در حقیقت نباید فیلتر مربوط به مادون قرمز غیرفعال شود. بنابراین باید بررسی ها برای بازگشت به حالت قبلی نیز انجام شود. این فیلتر با نام فوتوکروم در جریان است. اما شاید برخی با کارایی اصلی مربوط به فیلتر مادون قرمز گوشی وان پلاس آشناییتی نداشته باشند. با کمک مادون قرمز شما می توانید درون لباس ها را مشاهده کنید.

حتی بررسی های انجام شده این واقعیت را نشان می دهند که چنین دوربینی می تواند تمامی جزئیات درون وسایل تیره همانند یک پلاستیک مشکی را نمایش دهد.    

در بررسی های اخیر می توان به این نکته اشاره نمود که فیلتر مادون قرمز به صورت کامل از بین نرفته است بلکه برای بازگشت آن نیاز به یک به روزرسانی دیگر خواهد بود. هر کاربری که در حال حاضر در چین زندگی می کند نمی تواند از این فیلتر برای مصارف خود استفاده کند. در زمانی که شما تصاویری دارید که نور لازم را برای دیدن و ثبت آنها در اختیار ندارید یکی از راه حل های موجود برای شما کمک گرفتن از این فیلتر می باشد.

 مادون قرمز چه کارایی دارد؟

مادون قرمز با نور موجود می تواند مشابه با یک اشعه ایکس عمل کند، در واقع شما از اشعه ایکس برای دیدن آنچه که با چشم معمولی نمی توان دید استفاده می کنید، دقیقاً همین عملکرد برای مادون قرمز به تأیید می رسد. تاریخ انتشار دوباره برای این فیلتر در ماه ژوئن است البته نمی توان آن را تأیید نمود. این تاریخ ممکن است که تغییر پیدا کند.

این به روزرسانی موجود تنها برای برخی از دستگاه ها به تأیید رسیده است و در واقع سایر دستگاه ها از آن استفاده ای نمی کنند.