تشخیص دادن صدای افراد با دستیار صوتی گوگل
تشخیص دادن صدای افراد با دستیار صوتی گوگل

گوگل به عنوان یک دستیار صوتی هرازگاهی تغییراتی را به خود می بیند و بنابراین همگان را با این وجود متحیر خواهد کرد.

در واقع می توانیم بگوییم که یکی از بهترین راهکارها برای سرعت بخشیدن به انواع کارهایی که دارید استفاده از دستیار صوتی گوگل خواهد بود. این دستیار تا پیش از این توانایی تشخیص دادن صدا از یک فرد را داشته و با آن صدا تمامی کارها را انجام می دهد. این دستیار می تواند تایپ کند، مطالب موجود را سرچ کند و هر تغییری که شما بخواهید را سریعاً اعمال نماید.

دستیار صوتی که در گوگل به شهرت رسیده با نام گوگل اسیستنت نیز معروف شده است. همه ی دنیا این نام را می شناسد و می دانند که چگونه فعالیت می کند. راحتی کار یکی از بزرگ ترین مزایای استفاده از گوگل خواهد بود.

جدیدترین به روزرسانی در دستیار صوتی گوگل

در واقع هر زمان که به روزرسانی اتفاق می افتد باید این احتمال را بدهید که قابلیت هایی تغییر داشته اند. به عنوان مثال در رابطه با دستیار صوتی گوگل یا گوگل اسیستنت این قابلیت های موجود را می توان به صورت تغییر در میزان دسترسی به نحو مطلوب دسته بندی نمود. یعنی توانایی ها بیش از پیش تغییر یافته اند. توجه دستیار به صداهای اطراف بیشتر می شود و می تواند چند صدایی بودن و افراد را از هم تشخیص بدهد.

با وجود خاص بودن نوع طراحی اما همه ی دنیا نیز توانایی آن را دارند تا از این ویژگی کمک بگیرند و بنابراین بهره لازم را ببرند. امکانات فوق العاده ای در اختیار آنها قرار می گیرد.

چگونگی تطبیق دادن صدا توسط دستیار صوتی گوگل

تطبیق دادن صدا فرایند ساده ای نیست و در واقع می توان گفت که این فرایند روز به روز پیشرفته تر خواهد شد. این که یک سیستم الکترونیکی توانایی تشخیص دادن فرد صحبت کننده را داشته باشد کمی عجیب بنظر می رسد اما واقعی خواهد بود. حتی این سیستم توانایی تشخیص عملکرد فرد را هم دارد. به عنوان مثل سوال هایی که شما یا همسرتان در راطه با هر چیزی بپرسید با پاسخ های متفاوتی همراه خواهید شد.

این دستیار توانایی آن را دارد تا همزمان برای شش فرد تشخیص را انجام دهد و بدون هیچ کم و کاستی صدا را به شما بشناساند.  

 Hey Google

این عبارت به دستیار شما اجازه آن را می دهد تا میزان حساسیت موجود خودرا کمی تغییر دهد. در واقع با کمک بلندگویی که دارد همه چیز را بررسی نکند. بنابراین شما خود تعیین کننده این میزان از حساسیت خواهید بود.